A conversation between Creative Director Yura Timoshenko, Elena Utkina, Olga at Zotman Pizza in Moscow

Mentalistin vinkit vuorovaikutukseen, havainnointiin ja itsensä kehittämiseen

Mentalisti Jose Ahosen mukaan todellisuus on kasassa pysyvä illuusio, johon voi vaikuttaa. Puhumme Josen kanssa muun maussa siitä, miten kaivetaan esiin toisen ihmisen tunnetila pienistä vihjeistä kommunikaatiotilanteessa ja miksi kannattaa tehdä sellaisiakin asioita, joita ei huvittaisi tehdä.

Mentalistin vinkit vuorovaikutukseen, havainnointiin ja itsensä kehittämiseen

Mentalisti Jose Ahosen mukaan todellisuus on kasassa pysyvä illuusio, johon voi vaikuttaa. Puhumme Josen kanssa muun maussa siitä, miten kaivetaan esiin toisen ihmisen tunnetila pienistä vihjeistä kommunikaatiotilanteessa ja miksi kannattaa tehdä sellaisiakin asioita, joita ei huvittaisi tehdä.

Jose Ahonen on mentalisti, taikuri ja kirjailija. Hän kuuluu maailmanlaajuiseen Psychic Entertainment Association järjestöön, johon on hyväksytty vain 250 jäsentä. Josen tie mentalistiksi alkoi 14-vuotiaana hypnotisoinnin opiskelusta. Ennen mentalistin ammattiuraa Jose työskenteli markkinoinnissa. Nykyisin hän luennoi yrityksille havainnoinnista ja vaikuttamisesta, sekä kouluttaa muun muassa turvallisuushenkilöitä.

Olemme alttiita meihin kohdistettuihin odotuksiin ja uskomuksiin. Jos työntekijältä odotetaan, että hän toimii tietyssä karsinassa, hän usein täyttää tämän odotuksen, oli tuo odotus positiivinen tai negatiivinen. 

Mentaaliset voimavarat, mitä meillä on, niin on jotenki hukattu sille, et meidän kulttuuri on niin semmonen maallinen ja jotenkin tämmösiin faktoihin nojautuva. Me usein unohdetaan, et kuinka tehokas laite meillä tuolla päässä on, ja kuinka me rakennetaan se todellisuutemme sen laitteen avulla sitten positiiviseks tai negatiiviseks tai mitä millonki. Sen oman todellisuuden illuusion pystyy aika pitkälle ohjaamaan ja rakentamaan itse. Kyl mä niinku suosittelisin, et siihen kiinnitetään huomiota. Mä uskon, että vaikka tekniikka ja tiede kehittyy, niin tulevaisuudessa myös näille mielen voimille annetaan isompia voimia. – Jose Ahonen

Todellisuus on illuusioista voimakkain

Muiden odotukset meitä kohtaan muokkaavat käyttäytymistämme ja sitä, miten näemme itsemme. On tärkeää havahtua omaan tekemiseensä, omaan rooliinsa, voidakseen muuttaa sen. Meillä on kymmeniä eri rooleja, joita käytämme automaattisesti, mutta onko se rooli meille OK?
Aina kun jokin asia opitaan hyvin, se muuttuu automaattiseksi. Mitä väsyneempi ihminen on, sitä todennäköisemmin hän siirtää prosessinsa automaatiolle. Vuorovaikutustilanteessa tämä on ongelma, koska automaatiossa emme havainnoi tai kuuntele muita.

Mitä havannoimme?

Havainnointikykymme on huono: kun keskitymme yhteen asiaan, kaikki muu jää sen ulkopuolelle. Oma ymmärryksemme keskittyy yleensä omaan itseemme. Kun keskitymme paremmin rakentamaan ja huomioimaan siltoja toistemme välillä, vuorovaikutuksemme paranee. Ymmärrämme toisiamme paremmin ja tulemme itse paremmin ymmärretyiksi, ja huomaamme myös toisten tunteet.
Myynnissä tämä yhteisymmärrys ja helppouden tunne, sekä tunne siitä, että tämä toinen on luotettava ja kiva, on erittäin tärkeää. Hyvän fiiliksen luonutta ihmistä suositellaan muillekin ja palataan hänen pariinsa uudelleen.

Mindfulness

Mindfulness ja meditaatio ei tarkoita rauhoittumista, vaan tietoisuuden herättämistä; miltä tuntuu, missä se tuntuu? Meditaatiota on tutkittu tieteellisesti ja sillä on kiistattomia hyötyjä psykologisesti ja fyysisesti. Mindfulness-harjoituksista voi tehdä itsensä näköisiä ja niitä voi harjoittaa milloin tahansa, vaikka kahvia keittäessä. 5-10min pari kertaa viikossa riittää hyvään alkuun.

Se illuusio rakentuu siitä, että meidän mieli, meidän aivot, on aika tehokas kapine keksimään asioita ja rakentamaan sitä todellisuutta edellisten kokemuksien perusteella. Mun filosofia on vähän semmonen, että aika usein ihmiset elää siinä illuusiossa. Eli, me kuvitellaan, et me havainnoidaan ja ymmärretään asioita hyvin ympärillä, mutta todellisuudessa totuus ei välttämättä ole ollenkaan sellainen. – Jose Ahonen