Memories

Miten tehdä parempia päätöksiä?

Ihminen tekee 30 000 – 60 000 päätöstä päivittäin, joista 95 % tehdään tiedostamatta. Päätöksenteon tärkeydestä puhuva ja kirjoittava Päivi Heikinheimo havahtui siihen, etteivät ihmiset aina tiedä, millaisia päätöksiä heiltä odotetaan.

Miten tehdä parempia päätöksiä?

Ihminen tekee 30 000 – 60 000 päätöstä päivittäin, joista 95 % tehdään tiedostamatta. Päätöksenteon tärkeydestä puhuva ja kirjoittava Päivi Heikinheimo havahtui siihen, etteivät ihmiset aina tiedä, millaisia päätöksiä heiltä odotetaan.

Päätöksenteossa Päivi Heikinheimon mielenkiinnon herätti se, miten monia ihmisiä vaivaa, jos heillä ei ole selvyyttä siitä, mitä heiltä odotetaan päätöksenteon suhteen. Hän halusi auttaa ihmisiä ja organisaatioita tekemään parempia päätöksiä ja voimaan paremmin. Onnistuneen päätöksenteon kannalta keskiössä ovat lisäksi rakentava dialogi sekä datan, faktojen, tietojen ja kokemusten huomioiminen.

Tämänkertaisessa 3 vinkin podcast -jaksossa keskitytään muun muassa siihen, miksi päätösten tekeminen on vaikeaa, mikä on intuition merkitys päätöksenteossa ja miten usea vaihtoehto päätöstä tehdessä on muutamaa vaihtoehtoa parempi.

”Totta kai me aina tehdään päätöksiä, mut juuri se, että me pysähdyttäs miettimään: miksi me tehdään niitä, kuka on paras tekemään, miten me tehdään – eli nää eri peruskysymykset tulis käydä läpi, jotta päästään parempiin päätöksiin.” – Päivi Heikinheimo

Photo by Rey Joson / Unsplash

Ota enemmän vaihtoehtoja harkintaan

Päätöstä tehdessä tärkeintä on määritellä, miksi teemme päätöksen ja mikä on päätöksen tavoite. Kun haetaan hyvää päätöstä, joka vie tavoitteisiin, ensimmäisenä mieleen tuleva vaihtoehto ei välttämättä ole paras vaihtoehto, vaan etsimällä uusia vaihtoehtoja voikin löytyä se paras päätös.
Aina ei kannata tehdä päätöstä, vaan myös päätöksen tekemättä jättäminen voi olla hyvä vaihtoehto.

Ei saa hypätä liian nopeasti johtopäätöksiin

Ihmismieli ei pidä epävarmuudesta, vaan usein hypätään nopeasti johtopäätöksiin, jotta säästetään aikaa ja vaivaa, mutta sen myötä voi olla, että monta kohtaa prosessissa jääkin käsittelemättä.
On tärkeää määritellä kriteerit sille, että mitä me päätämme. Hyvään prosessiin kuuluvat vain välttämättömät vaiheet ja päätöksenteon jälkeen myös toteutus, seuranta ja oppien kerääminen tulevaisuutta varten.

Osallista muita ja ota eri näkökulmia huomioon

Inhimillinen puoli on todella tärkeä päätöksenteossa, sillä me kaikki tunnemme koko ajan jotakin, ja tunteilla on iso rooli. Mitä useampi ihminen pääsee tavalla tai toisella vaikuttamaan päätöksiin, sitä parempi lopputulos. Ihmiset toteuttavat päätöksiä innokkaammin, jos he ovat saaneet olla osallisina ja mukana vaikuttamassa. Päätöksentekovastuiden on oltava selviä, koska epäselvyys päätöksenteossa vähentää hyvinvointia.

”Lähtökohtasestikin ihmiset on päätöksentekijöitä ihan siinä omassa työssään, eli suurin osa työyhteisön päätöksistähän tapahtuu arkipäivänä työssä, työn osana, ja se ei välttämättä ehkä aina nouse niin suureen kuvaan, mutta sehän on se tärkeä kivijalka siellä yrityksen toiminnassa. – Johdon taholta ja kaikkien taholta on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa, että kaikki ihmiset ovat itse asiassa päätöksentekijöitä niissä omissa työtehtävissään.” – Päivi Heikinheimo