Karri Saarinen presenting at Nordic Design

Kuinka tulla entistä vakuuttavammaksi ja kiinnostavammaksi esiintyjäksi?

Puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallion mukaan Suomessa ei anneta arvostusta puhetaidolle. Kiinnostaja ja koukuttava puhuja tarjoaa tarinoita, tuntee itsensä ja pitää puheensa sopivan pituisena.

Kuinka tulla entistä vakuuttavammaksi ja kiinnostavammaksi esiintyjäksi?

Puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallion mukaan Suomessa ei anneta arvostusta puhetaidolle. Kiinnostaja ja koukuttava puhuja tarjoaa tarinoita, tuntee itsensä ja pitää puheensa sopivan pituisena.

3 vinkin podcastin kysymyksiin on vastaamassa puheentaidon kouluttaja, puheenkirjoittaja, retoriikan kesäkoulun rehtori ja kirjailija Antti Mustakallio. Näiden vastausten lisäksi Mustakallio jakaa 3 vinkin podcastissa neuvoja vaikuttavampaan puheeseen ja siihen, kuinka tulla entistä vakuuttavammaksi ja kiinnostavammaksi puhujaksi, jonka ajatuksia ihmiset odottavat pääsevänsä kuuntelemaan.

“Silloin kun me puhutaan, niin mehän ollaan vuorovaikutussuhteessa ihmisiin – oli se sitten pieni puheenvuoro tai iso puheenvuoro ihmisille. Retoriikkaan ja vaikuttamiseen kuuluu se, että me yritetään pienentää niitä muureja puhujan ja yleisön välillä sillä tavalla, että me lopulta oltaisiin ikään kuin yhtä.” – Antti Mustakallio

Tunne itsesi

Hyvä puhuja tuntee ja hyväksyy itsensä vahvuuksineen ja heikkouksineen sekä uskaltaa olla aito ja haavoittuvainen yleisönsä edessä. Puhuja on palvelemassa yleisöä, joten ammattimainen esiintyjä valmistautuu puheeseensa hyvin kuulijoiden parasta ajatellen.
Esiintymisjännitys voi kääntää innostukseksi. On hyvä altistaa itseään jännittäville kokemuksille ja muistaa, että yleisö on lähtökohtaisesti aina puhujan puolella. He haluavat, että onnistut.

Ollakseen vaikuttava, esiintyjän pitää tarjota kauniita ajatuksia ja kertoa tarinoita

Hyvä puhuja osaa konkretisoida asiapitoisemmankin viestinsä kiinnostavasti yleisölleen Hyvä puhe herättää tunteita, koska tunteet muistetaan parhaiten. Yksi tapa koskettaa kuulijoiden tunteita on tarjota heille hienoja ajatuksia. On tärkeää hioa ajatuksista ja ideoista todella kiinnostavia, houkuttelevia ja puhuttelevia. Asiakeskeisetkin puheet kannattaa esittää kiinnostavalla ja innostavalla tavalla.

Keep it simple

Hyvä puhe ja yksinkertaisuus kulkevan käsi kädessä.Hyvä puhe on kuulijalle kokemuksena mahdollisimman helppo – tee kaikesta vähän yksinkertaisempaa. Yksinkertaista puheen kieli ja ilmaisu sekä tiivistä sisältö muutamaan olennaisimpaan asiaan, joihin keskityt konkreettisten ja havainnollistavien esimerkkien, tarinoiden, yleisön osallistamisen ja huumorin maustamana.
Hyvä puhuja osaa selittää vaikeatkin asiat yksinkertaisesti.

”On tärkeää, että me osataan maalata ihmisten sielujen silmien eteen ajatuksia sanoilla, koska se, mitä me nähdään silmillämme, me muistetaan huomattavasti paremmin kuin abstraktit asiat.” – Antti Mustakallio