“One day,” you said to me, “I saw the sunset forty-four times!” 
And a little later you added: 
“You know - one loves the sunset, when one is so sad…” 
“Were you so sad, then?” I asked, “on the day of the forty-four sunsets?” 
But the little prince made no reply.
― Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince

Omat rajat työelämässä - Satu Pihlajan vinkit henkiseen hyvinvointiin

Työelämässä omien rajojen tunnistaminen ja niiden ylläpitäminen on keskeistä henkisen hyvinvoinnin kannalta. Satu Pihlaja antaa arvokkaita vinkkejä ammattilaisille omien rajojen tunnistamiseen ja ylläpitämiseen työelämässä. Satu auttaa meitä myös ymmärtämään, kuinka tärkeää on osata asettaa rajat ja priorisoida elämässä muitakin asioita kuin pelkkää työtä.

Omien rajojen tunnistaminen

Nykypäivänä monilla ammattilaisilla on taipumus antaa kaikkensa työlle unohtaen huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Usein omat rajat tunnistetaankin liian myöhään, kun ne on jo ylitetty pahemman kerran. Työuupumusoireet, kuten väsymys, kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon menetys, voivat olla merkkejä siitä, että omat rajat on ylitetty.

Pihlajan mukaan olisikin tärkeää huomata nämä merkit vastaan tulevista rajoista paljon aikaisemmin. Työn innostavuuden väheneminen, jatkuva työasioiden pyörittely mielessä ja vaikeudet irrottautua työhön liittyvistä ajatuksista ovat selkeitä merkkejä siitä, että omat rajat ovat vaarassa ylittyä.

Haasteet omien rajojen asettamisessa ja ylläpitämisessä

Ammattilaisilla voi olla haasteita asettaa ja ylläpitää omia rajoja työelämässä, erityisesti, jos he kokevat jatkuvaa saatavillaolon vaatimusta tai ovat hyvin sitoutuneita työhönsä. Pihlaja mainitsee, että vastuun kasvaessa on inhimillistä haluta allokoida elämästä työlle yhä enemmän aikaa, mutta tämä voi johtaa siihen, että on vaikea katkaista työajatusten kierre.

Lisäksi jatkuva valmiudessa oleminen viesteihin ja puheluihin työaikana voi johtaa siihen, että työasioiden ajatteleminen jatkuu myös vapaa-ajalla. Monet kokevat myös huonoa omaatuntoa, jos he eivät ole jatkuvasti saatavilla, jolloin työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy.

Tunteiden merkitys ja niiden hallinta

Pihlajan mukaan tunteilla on suuri rooli siinä, miten ihmiset kokevat ja reagoivat omiin rajoihinsa työelämässä. Pelko siitä, että jos ei ole jatkuvasti saatavilla, voi aiheuttaa huonoa omaatuntoa ja jopa kauhukuvitelmia, kuten potkujen pelkoa. Tämä voi johtaa siihen, että työasioiden ajatukset dominoivat vapaa-aikaa, mikä puolestaan vaikuttaa hyvinvointiin negatiivisesti.

Muista, että mielentilasi on sinun vastuullasi. Työskentele itsesi kanssa saavuttaaksesi hyvän olotilan. Kukin voi harjoitella esimerkiksi kestämään keskeneräisyyden tunnetta tai negatiivista itsearvostelua, silloin kun jokin asia jää tekemättä. Lopuksi, ole kiitollinen niistä asioista, jotka sinulla on elämässäsi.