Taivuta teknologia työn ja arjen yhteistyökumppaniksi

Tässä 3 vinkin podcast jaksossa vastaamme siihen, miten teknologia taivutetaan yhteistyökumppaniksi, millälailla empatia liittyy uusien ohjelmien käyttöönottoon ja miksi virtuaalimiitti ei ole sama asia kuin neuvottelutilassa fyysisesti tapahtuva palaveri?

Taivuta teknologia työn ja arjen yhteistyökumppaniksi

Tässä 3 vinkin podcast jaksossa vastaamme siihen, miten teknologia taivutetaan yhteistyökumppaniksi, millälailla empatia liittyy uusien ohjelmien käyttöönottoon ja miksi virtuaalimiitti ei ole sama asia kuin neuvottelutilassa fyysisesti tapahtuva palaveri?

Työsuojelulliset kysymykset koskevat myös virtuaalisia työympäristöjä. Tavoitettavuus, käytettävät ohjelmat ja ihmisten erilaiset digitaaliset kyvyt nousevat esiin hybridityössä, kun ihmiset tasapainoilevat vanhan ja uuden työn mallin välillä.

Liisa Puskala on digistressiguru, bisnesorientoitunut psykologi ja Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija. Liisa auttaa yrityksiä ja ihmisiä siellä, missä työyhteisö ja digitalisaatio kohtaavat. Työssään hän valmentaa yrityksiä muun muassa hybridityöhön. Viimeiset 20 vuotta ovat näyttäneet Liisalle, miten digitalisaation mahdollisuudet hassataan, kun ihmisistä ei tiedetä tarpeeksi.

”Työyhteisös täytyy puhuu siitä, et mitä notifikaatioit pidetään esillä. Mitkä kanavat on semmosia rauhallisempia, mitä riittää, et ehkä kurkataan kerran päivässä. Mitkä on sit semmosii, joita säästetään sit niitä oikein kiire-tulipaloi varten, mut ne kaikki meidän seitsämän kanavaa ei voi olla niit kiireellisiä.” - Liisa Puskala

Photo by Wes Hicks / Unsplash

Taivuta digi tukemaan työrauhaa

Teknologiset työkalut ovat nykyään hyviä kaappaamaan huomiomme; niistä löytyy nappia, palloa, valoa, ääntä. Ne keskeyttävät meidät usein ja työkanavia on käytössä useita. Olisi suositeltavaa palata osittain old school-meininkiin, jolloin aikaa palautumiselle, valmistautumiselle ja vähäisemmälle määrälle yhteydenpitokanavia.
Digitaalisesti tehdylle työlle, kuten palavereille, pitää jättää valmisteluajan lisäksi myös palautumisaikaa. Kaikkeen ei tarvitse reagoida heti.

Pidä osaaminen ajan tasalla

Tiimin kanssa opettelu on tärkeintä, kun digiosaamista otetaan haltuun. Yhteisössä on positiivista oppimisen mallia, yhdessäoppimista, apua ja vinkkejä toisilta. Rutiinien hiomisella säästetään aikaa ja vaivaa.
Palavereissa viesti on tärkein, ei tekniikan kanssa säheltäminen. Digitaalisten ohjelmien käyttörutiinien pitää olla selkärangassa, kuten polkupyöräily.

Ylläpidä sosiaalisia yhteyksiä myös verkossa

Viestintää tehdään monipuolisesti verkossa, sekä virallisesti että epävirallisesti. Voisiko viestintää toisiin pitää yllä verkossa pienestikin – kuten hymiöllä? Verkkoympäristöön tarvitaan Siemenviestinviejiä, eräänlaisia jäänsärkijöitä, jotka uskaltavat kirjoittaa auki sen digitaalisen kysymyksen, joka kuuluu hiljaisuudessa.
Hybridityössä on tärkeää pitää yllä työn merkityksellisyyttä. Sen sijaan, että menen videokokoukseen, kannattaa todeta, että menen suunnittelemaan markkinointistrategiaa.

”Työ, jota me voidaan tehdä digiympäristössä, on myös usein aika semmosta abstraktia ja vaikeeta käsittää. Jos me kaivettais ojaa niin meiän ois helppo kannustaa toisiamme ’”Hyvä! Kolme metriä ja kaivettu!’”– Liisa Puskala