Young woman in blue jacket choosing a book from a bookshelves

Valintojen miettimiseen saa käyttää aikaa ja vaivaa

Meillä on valinnanvaraa ja vapautta elämässä enemmän kuin koskaan aiemmin historiassa, mutta osaammeko me valita oikein? Miten valitaan oikein ja oikeanlaisia asioita? Valinnan maailman vinkkeihin meidät johdattaa 3 vinkin podcast yhdessä valmentaja Satu Pihlajan kanssa.

Valintojen miettimiseen saa käyttää aikaa ja vaivaa

Meillä on valinnanvaraa ja vapautta elämässä enemmän kuin koskaan aiemmin historiassa, mutta osaammeko me valita oikein? Miten valitaan oikein ja oikeanlaisia asioita? Valinnan maailman vinkkeihin meidät johdattaa 3 vinkin podcast yhdessä valmentaja Satu Pihlajan kanssa.

Satu Pihlaja on psykologitaustainen valmentaja, joka valmentaa asiakkaitaan itsensä johtamisen teemoista. Yrittäjänä hän myy itsensä johtamista. Satu tietää, että intuitio ei ole ruma sana ja tunteet eivät ole aina paras mittari valinnan tekemiseen.

Kun pandemian jälkeen iloitaan mahdollisuudesta tavata taas kasvokkain, osa yrityksistä pakottaa työntekijöitä takaisin etätöihin sosiaalisuuden nimissä. Meillä on valinnanvaraa ja vapautta elämässä enemmän kuin koskaan aiemmin historiassa, mutta osaammeko me valita oikein? Miten valitaan oikein ja oikeanlaisia asioita?

Valinnan maailman vinkkeihin meidät johdattaa 3 vinkin podcast yhdessä Satu Pihlajan kanssa.

”Tavallaan mehän niinku me tätä valitsemista usein aatellaan silleen niinku KYLLÄ tai EI, tai semmosena niinku dikotomisena asiana, mut mehän tavallaan niinku pikemminkin se mieli toimii sillä tavalla, että me lisätään tiettyjen asioiden todennäköisyyttä. Et toki sitten, jos se lapsenhoitaja vaikka sairastuu, niin voi olla, että se jumppa jää vielä ens viikollaki väliin, mutta kuitenkin me on niinku koitettu miettii ratkasuja ja löydetty niit ratkasuja mitkä vois sitten johtaa siihen meiän toivomaan lopputulokseen.” – Satu Pihlaja

Mieti, mitä sinä todella tarvitset ja haluat

Saamme viestejä koko ajan siitä, mitä ja miten pitäisi valita ja toimia. Meihin kohdistuu vaikutteita niin paljon, että voi olla vaikeaa tunnistaa mitä juuri minä haluan. Tee tietoisia päätöksiä etsiä ratkaisuja siihen, miten voit tuoda elämääsi lisää sitä, mitä tarvitset ja haluat. Meistä tuntuu hyvälle, kun teemme itsellemme sopivia ratkaisuja.
On tärkeää miettiä, mikä on itselleen se tärkein oma toive, vaikkei sitä voisikaan toteuttaa juuri heti. Miksi tekee jotain? Onko motivaatio oma?

Älä valitse pelkästään tunteella (vaan myös intuitiolla)

Menemme suurimmaksi osaksi tunteella sitä kohti, mistä tykätään. Teemme usein päätöksiä voimakkaissa tunnetiloissa. Olemme pelko-ohjautuvia olentoja ja pyrimme välttämättään uusia, pelottavia asioita. Jos jokin pelottaa, se ei tarkoita, että pelkoa aiheuttava asia olisi siellä tai se tapahtuisi.
Tunteiden pitää antaa tulla, jonka jälkeen vaihtoehtoja voi miettiä rauhassa. Aina on vaihtoehtoja ja lisää voi keksiä aina. Älä myöskään unohda intuitiota ja sen mukaan toimimista.

Panosta oikeisiin valintoihin

Isoja ja pieniä valintoja ei tule pitää samanarvoisina, vaan ohjata energiaa oikeasti merkityksellisiin valintoihin. Näin uskallamme esimerkiksi vaihtaa työpaikkaa ennen burn outia, jolloin järkevien päätösten tekeminen ei enää ole mahdollista. Luo hyvä rutiini, jolla säästät energiaa etkä juutu valintatilanteisiin, jotka eivät ole niin tärkeitä. Päästä irti ajatuksesta, että valintojen miettimiseen ei saisi käyttää aikaa tai vaivaa.

”Jotkut ihmiset on tosi herkkiä sellaselle muiden arvostelulle, tai muiden mielipiteille, kritiikille, ja on tarve olla niinku mieliksi, ja siit tulee helposti semmosta toisten miellyttämistä. Mut jotenkin niinku miettis sitä, että et miten sitä vois itseään miellyttää? Eikä siihen tavallaan tarvii mitään oikeutusta. Mehän niinku eletään nyt tämmösessä vapaassa yhteiskunnassa, missä jokainen saa itse huolehtii siitä, että mimmosia tarpeita on. Jos on tarve käydä kolmesti viikossa tanssitunnilla, niin ei sitä tarvii selitellä mihinkään.” – Satu Pihlaja