Woolin kanssa yhteistyössä toteutettu yritysvideo on rakennusalalla toimivalle PalokatkoSpecialille kiva ja uudenlainen tapa erottautua

Wooli teki PalokatkoSpecialille yritysvideon koko videotuotannon osalta käsikirjoituksineen, voice-overeineen, kuvauksineen ja editointeineen avaimet käteen -periaatteella. PalokatkoSpecial on yhteistyöhön todella tyytyväinen niin aikataulun, budjetin kuin lopputuloksenkin osalta ja suosittelisi ehdottomasti Woolia vastaavien kokonaisuuksien toteutukseen.

Woolin kanssa yhteistyössä toteutettu yritysvideo on rakennusalalla toimivalle PalokatkoSpecialille kiva ja uudenlainen tapa erottautua

Wooli teki PalokatkoSpecialille yritysvideon koko videotuotannon osalta käsikirjoituksineen, voice-overeineen, kuvauksineen ja editointeineen avaimet käteen -periaatteella. PalokatkoSpecial on yhteistyöhön todella tyytyväinen niin aikataulun, budjetin kuin lopputuloksenkin osalta ja suosittelisi ehdottomasti Woolia vastaavien kokonaisuuksien toteutukseen.

Haussa ammattitaitoinen markkinointikumppani tuoreen yrityksen esittelyvideota varten

PalokatkoSpecialin toimitusjohtaja Mikko Asikainen ja hänen yhtiökumppaninsa ovat olleet rakennusalalla jo toistakymmentä vuotta, ja vuoden 2021 kesällä he perustivat oman yrityksen. Palokatkourakointiin erikoistunut PalokatkoSpecial tekee palokatkoasennuksia sekä niihin liittyviä palokatkokartoituksia ja suunnitelmia.

Tuoreelle yritykselle tarvittiin juuri pystyyn saatujen verkkosivujen tueksi myös muuta markkinointimateriaalia, minkä myötä heräsi ajatus lyhyestä yritysvideosta. Rakennusalalla video voisi olla kiva ja uudenlainen tapa erottautua.

Koska PalokatkoSpecialilla ei ollut videota varten omasta takaa juurikaan osaamista itse sisältöä lukuun ottamatta, oli todella tärkeää löytää käytännön toteutuksen hallitseva yhteistyökumppani.

Mikko sai Woolin toimitusjohtaja Joonas Villasen yhteystiedot kyseltyään tutuiltaan markkinointialan toimijoista, lähestyi Joonasta, kertoi yrityksen tilanteesta ja tarpeesta, ja siitä se sitten lähti. Erityisen iloinen yllätys oli se, että Joonaksella on taustallaan rakennusalan kokemusta, mikä vaikuttikin osaltaan valintaan suosittelujen lisäksi.

”Ensimmäisellä tapaamisella kuulin, että Joonaksella on rakennusalan osaamista – se vakuutti ja osoittautui eduksi myös yhteistyön aikana.” – Mikko Asikainen, toimitusjohtaja, PalokatkoSpecial

Sujuvan yhteistyön lopputuloksena toimiva kokonaisuus

Wooli sai vapaat kädet tehdä PalokatkoSpecialille yritysvideon koko videotuotannon osalta käsikirjoituksineen, voice-overeineen, kuvauksineen ja editointeineen avaimet käteen -periaatteella.

”Annoimme Woolille vapaat kädet, ja kaikki meni juuri niin kuin ajattelimmekin.” – Mikko Asikainen, toimitusjohtaja, PalokatkoSpecial

Wooli toimitti tekemänsä voice-overin PalokatkoSpecialille kommentoitavaksi, minkä myötä tekniset yksityiskohdat saatiin hiottua yhdessä. Kuvauspäivästä sopiminen ja itse kuvauspäivä sujuivat todella hyvin. Kuvaus järjestettiin PalokatkoSpecialin työmaalla ja toimistolla, ja laadukkaalla kuvauslaitteistolla kalliosuojassa kuvaaminen sekä dronella lintuperspektiivistä kuvaaminen olivat positiivisia kokemuksia.

PalokatkoSpecial on valmiiseen videoon oikein tyytyväinen. Videosta on tullut lyhyen ajan sisällä paljon hyvää palautetta, ja kun video saadaan laajemmin jakoon, on siitä PalokatkoSpecialille varmasti hyötyä uusien asiakkaiden hankinnassa. Yhteistyö Woolin kanssa sujui alusta loppuun asti odotusten mukaisesti.

Tulevaisuudessa voisi olla tarve yhteistyölle myös syventävien videoiden osalta

PalokatkoSpecial on saanut videon myötä ehdotuksia myös tulevaisuuden videosisältöjä silmällä pitäen. Ensimmäinen video on puhtaasti yleinen yritysesittely, mutta jatkossa voitaisiin perehtyä syvällisemmin palokatkoasennukseen käytännössä. Wooli suosittelikin aloituspalaverissa pitämään ensimmäisen videon lyhyenä ja ytimekkäänä yrityksen esittelyvideona ja tekemään muista osa-alueista tarvittaessa omat videonsa.

”Hyvä, että Wooli toi esille yhteen asiaan keskittymisen kerrallaan, jotta videot pysyvät sisällöltään selkeinä ja ihmisten mielenkiinto riittää niiden katsomiseen. Asiakkaiden haastatteluihin, kommentteihin, tekemiseen ja muihin yksityiskohtiin voidaan palata mahdollisesti tulevissa videoissa.” – Mikko Asikainen, toimitusjohtaja, PalokatkoSpecial

Kaikki meni todella hyvin, ja vaikka odotukset olivatkin jo valmiiksi korkealla, yllättivät Woolin ammattimaisuus, lopputulos ja kokonaisuus joka tapauksessa positiivisesti.

”Kaikki hoitui sovitusti niin aikataulun, budjetin kuin lopputuloksenkin osalta – suosittelisin Woolia ehdottomasti yhteistyön perusteella vastaavien kokonaisuuksien toteutukseen!” – Mikko Asikainen, toimitusjohtaja, PalokatkoSpecial