Marketing workflow strategy

Aivoystävällisissä yrityksissä voidaan paremmin

Aivotutkija Mona Moisala sanoo, että nykyisin aivoilta vaaditaan työelämässä liikaa. Meidän odotetaan olevan koko ajan keskittyneitä, energisiä ja tehokkaita, vaikka se ei ole aivoille luontaista.

Aivoystävällisissä yrityksissä voidaan paremmin

Aivotutkija Mona Moisala sanoo, että nykyisin aivoilta vaaditaan työelämässä liikaa. Meidän odotetaan olevan koko ajan keskittyneitä, energisiä ja tehokkaita, vaikka se ei ole aivoille luontaista.

"Usein, kun lähdetään perkaamaan sitä, että mitkä kaikki asiat sitä yksilöä kuormittaa niin siel on paljon erilaisia tekijöitä. Et siel on sitten sekä vaikka huonoo esimiestyötä, vaikee työkulttuuri, mut sitten sen yksilön ominaisuuksiin liittyvii asioita. Varmaan yks isoimpii asioita, mitä me harjotellaan työpsykologin vastaanotolla, on ei:n sanominen." - Mona Moisala

Aivotutkimuksesta väitellyt psykologian tohtori Mona Moisala on perehtynyt siihen, miten aivot kestävät nykyajan infotulvaa ja kiirettä. Hän kouluttaa yrityksiä, johtajia ja työntekijöitä parempaan aivohyvinvointiin. Työelämässä oletetaan, että erityisesti ajatustyöntekijät pystyvät olemaan tehokkaita, keskittyneitä ja energisiä koko päivän. Aivot eivät kuitenkaan toimi koko ajan täydellä teholla, kuten ei muukaan keho. Aivoilta vaaditaan liikaa, meiltä vaaditaan liikaa.

3 vinkin podcastissa Mona Moisala jakaa kolme vinkkiä aivoystävällisempään työelämään ja miten omasta aivohyvinvoinnistaan voi pitää huolta paremmin.

Anna tilaa vireystilanvaihtelulle työpäivän aikana

Aivot tarvitsevat lepoa päivittäin. Normaali vireystila vaihtelee monta kertaa päivän aikana. Matalana hetkenä tulee olo, että ajatukset harhailevat, enkä saa mitään aikaiseksi. Vireystilan laskiessa salli itsellesi ja muille se, että on OK tulla pois työpisteeltä ja pitää tauko.

Työuupumukseen vaikuttavat monet asiat. Uskalla rajata omaa työtäsi ja sanoa ei. Liian tunnolliset työntekijät palavat loppuun haaliessaan liikaa töitä ja venyessään jatkuvasti.

Varaa päivään keskittymisaikaa

Olemme tottuneet multitaskaamaan ja pomppimaan, joka on huonoksi aivoille. Aivot muotoutuvat helposti siihen, mihin ne opetetaan, vaikka se olisi aivoille haitallista.

Ihmisen keskittymiskyky on lähtökohtaisesti huono, koska aivoja kiinnostaa ympäröivä maailma. Jaksamme keskittyä noin 20 minuuttia yhteen putkeen, jonka jälkeen ajatus alkaa harhailla. Harjoita lempeästi mieltäsi keskittymään harhailun sijaan. Mindfulness voi auttaa tässä.

Ota keskittymistä vaativat työt tehtäväksi silloin, kun olet kaikkein virkeimmilläsi.

Koko työyhteisön tulee pyrkiä olemaan aivoystävällisempi

Moisala opettaa työkseen, miten tehdä aivoystävällistä työtä, mutta hänhä turhauttaa, koska yksilö voi vaikuttaa aivoystävällisyyteen vain tiettyyn pisteeseen asti. Ihmiset kyllä tunnistavat työn ongelmat, mutta työyhteisö ei mahdollista niiden korjaamista. Työpaikoilla onkin sovittava yhteiset pelisäännöt työn tekemiseen, kuten milloin ja miten jokainen voi ottaa keskittymisaikaa itselleen.
Yksi työelämän tärkeimpiä työelämäntaitoja onkin osata tehdä töitä aivoystävällisesti yrityksissä.

"Jos mä nään nyt vaikka, et mun työkaveri haluu keskittyä, sillä on vaikka ne luurit päässä siel etäkonttorilla, tai mä nään sen kalenterista, et sillä on keskittymisjakso eikä se vastaa puhelimeen, niin jos mulla on oikeesti tulenpalava - aivan tulenpalava - asia niin mikä on se kanava, jonka kautta mä voin hänet tavottaa? Et voiks mä vaikka sit soittaa ihan puhelun? Se on niinku yhdessä sovittu, että hei; keskittymisjakson aikana mä en lue sähköposteja, mä en kato Slackia, mutta, jos on joku aivan akuuttisen tärkee asia, niin sitten puhelu." - Mona Moisala