yellow glasses with green and blue dress and shawl smiling girl photoshoting

Asioita ei pidä tehdä vain tekemisen itsensä vuoksi

Kosmologi Syksyn Räsäsen mielestä työn mentaliteetti on väärä, jos asioita tehdään vain, koska niin pitää tehdä. Hän ei kuitenkaan halua sanella, mitä kuuluu tehdä, vaan kannustaa avaraan mieleen. Puhumme 3 vinkin podcastissa inspiraatiosta, aikamatkailusta ja tutkijan työstä.

Asioita ei pidä tehdä vain tekemisen itsensä vuoksi

Kosmologi Syksyn Räsäsen mielestä työn mentaliteetti on väärä, jos asioita tehdään vain, koska niin pitää tehdä. Hän ei kuitenkaan halua sanella, mitä kuuluu tehdä, vaan kannustaa avaraan mieleen. Puhumme 3 vinkin podcastissa inspiraatiosta, aikamatkailusta ja tutkijan työstä.

Syksy Räsänen on Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan lehtori ja kosmologi, jolle tutkimus on intohimo. Hän popularisoi tiedettä tekemällä siitä kansantajuisesti ymmärrettävää. Syksyn mielestä tutkimuksessa tulee panostaa intohimoon sen sijaan, että mietimme hienoa ongelmaa, joka tulee vain ratkaista. 

3 vinkin podcastissa haetaan vinkkejä tutkijan epämuodollisesta työelämästä muille aloille ja arkeen, sekä puhutaan hieman avaruudesta ja aikamatkailusta.

"Mä oon ite sitten lukenu esimerkiksi kirjailijoiden tai kuvataiteilijoiden tai muiden taiteilijoiden pohdintoja siit omasta työstään ja miten ne suhtautuu omaan työhön, ja mä oon ite pitäny niitä hyödyllisinä. Niin ehkä munkin pohdinnoista voi olla hyötyä muiden alojen ihmisille.” – Syksy Räsänen

Tunnista kyynisyyden ja pragmatismin raja ja pysyttele sen paremmalla puolella

Intohimoisesti työhönsä suhtautuva työntekijä on hyvä työntekijä. Työ ja työntekijän asenne työhön on väärää, jos työssä tehdään vain sitä mitä meiltä odotetaan siksi, että sitä odotetaan meiltä.

Opettele ajattelemaan luovasti ja irrottautumaan liiasta rutiinista. Luova ajattelu on haastavaa, koska olemme usein tottuneet ajattelemaan kaavamaisesti. Tutustu toisten alojen työntekijöihin ja mitä he ajattelevat omasta työstään.

  

Pidä yhteisöllisyys ja ulkopuolisuus tasapainossa

Keskustele rohkeasti kollegoidesi ja työyhteisösi jäsenten kanssa, koska ideat syntyvät keskusteluista. Kritiikin vastaanottaminen ja siihen reagoiminen ovat tärkeitä taitoja, koska oikeanlainen kritiikki vie meitä eteenpäin. Työyhteisöt eivät voi kehittyä, jos kritiikki ja avoin keskustelu on kielletty.

Osa yhteisösi jäsenistä tekee erinomaista työtä, oli se sitten omalla työpaikallasi tai alallasi. Ota se inspiraatiosi lähteeksi, joka kannustaa sinua kasvamaan. Kun seuraat avoimesti, mitä muut tekevät ja miten he ajattelevat oman ympäristösi sisällä, voit löytää uusia ajatusmalleja, inspiraatiota ja motivaatiota.

 

Paikkaa yhteistyössä omia heikkouksiasi ja hyödynnä muiden vahvuuksia

Kaikkea ei voi, ei pysty eikä ole mahdollista osata itse. On tärkeää ympäröidä itsensä henkilöillä, jotka pystyvät auttamaan vaikeissa, haastavissa tai uusissa asioissa.

On oltava rohkeutta myös lähteä pois ympäristöstä, jossa yhteistyö ei toimi. Aina ennakko-odotukset toisen henkilön tai tiimin osaamisesta eivät välttämättä toteudu.

Epäonnistumisista puhuminen on vaikeaa, mutta kuten fysiikankin tutkimuksessa, heikkouksista puhuminen on suotavaa. Ei ole häpeä sanoa, että tässä on asia, josta en tiedä mitään.

”Jos rupee tekemään asioita vaan sen takii, että odotetaan, et niitä tehdään. Sä vaan teet asioita saadakseks meriittejä, jotta sä voit tehdä lisää asioita, joilla sä saat meriittejä, niin et sä sillon myöskään tee hyvää työtä.” – Syksy Räsänen