man holding a small bunny

Herkällä on kykyjä, joiden avulla yritys menestyy paremmin

Työelämässä ei keskustella tarpeeksi herkkien arvokkaasta kyvystä havaita sanomattomia asioita. Johtamisen psykologiaan erikoistunut Mari Valonmeri, itsekin herkkä, kouluttaa johtajia herkkyyteen, jotta herkkien potentiaali ei menisi hukkaan.

Herkällä on kykyjä, joiden avulla yritys menestyy paremmin

Työelämässä ei keskustella tarpeeksi herkkien arvokkaasta kyvystä havaita sanomattomia asioita. Johtamisen psykologiaan erikoistunut Mari Valonmeri, itsekin herkkä, kouluttaa johtajia herkkyyteen, jotta herkkien potentiaali ei menisi hukkaan.

”Toinen asia, mistä herkän johtajan erottaa, on se semmonen reflektointi. Eli herkät miettii sitä omaa toimintaa ja käyttäytymistä ja omaa kehittymistä hyvin paljon. Ja sitä, että jos he tekee jonkun virheen, he tunnistaa sen kyllä jo ennen kuin siitä heille sanotaan. Se on mun mielestä se avain, miksi herkät johtajat ei esimerkiksi turmellu vallasta samalla tavalla kuin ei-niin-herkät.” - Mari Valonmeri

Mari Valonmeri on yrittäjä ja johtamisen psykologiaan erikoistunut mind coach. Hän on tehnyt vuosia töitä työkykyjohtamisen sekä työhyvinvoinninkehittämisen parissa. Kun Mari huomasi, ettei työpaikoilla puhuta herkkyydestä, erityisesti johtamisessa, hän kirjoitti aiheesta kirjan Herkät johtajat.

Herkät aavistavat tulevat trendit, vaistoavat sanattomia asioita ja heillä on hyvä intuitio esimerkiksi valintojen suhteen. Työelämässä, jossa ei huomioida herkkien vahvuuksia, hukataan valtavasti potentiaalia.

3 vinkin podcastissa Mari Valonmeri jakaa kolme vinkkiä herkkyyden huomioimiseen ja arvostamiseen työelämässä, herkkien mielenliikkeistä ja herkästä johtamisesta.

Herkillä on voimakas empatiakyky

Vaikka herkkyys on synnynnäistä, empatiaa voi kehittää opetelemalla tunnetaitoja, sillä omien tunteiden nimeäminen parantaa empatiaa. Elämänkokemus ja aidot ihmiskohtaamiset opettajina ovat tärkeämpiä kuin pelkkä kirjaviisaus, josta luetaan, että millainen minusta pitäisi tulla ja miten. Herkät myös kokevat tutkitusti herkemmin hyvää oloa.

Herkkä johtaja havaitsee hiljaiset signaalit

Työelämässä ei puhuta tarpeeksi siitä, että herkillä on kyky havaita asioita, joista ei puhuta ääneen. Sitä pitäisi arvostaa ja tuoda enemmän esille. Loogista päättelyä ja faktaa tarvitaan myös, mutta sen rinnalla voitaisiin käyttää tunneälyä ja intuitiota.
Monella herkällä on kyky havainnoida, jos ollaan menossa väärään suuntaan. Herkkien havainnoinnin avulla voitaisiin pysähtyä miettimään tehdäänkö jotain työpaikalla mahdollisesti turhaan.

Herkällä johtajalla on vahva integriteetti

Suoraselkäisyyttä, oikeamielisyyttä, reiluutta. Siitä on hyvä johtaja tehty. Herkkä johtaja haluaa tehdä hyvää, sillä herkillä on sisäinen tunne ja pyrkimys hyvän tekemiseen. Herkkä ei halua pahaa, ja hän miettii syvästi, miten omat sanomiset ja tekemiset vaikuttavat toisiin. Herkät työntekijät taas aistivat, millä mielellä johtaja tai esihenkilö on töissä.
Osoita johtajana arvostusta; kysy työntekijöitä, kuuntele saamasi vastaukset aidosti ja tee muutoksia niiden pohjalta. Itsetuntemus on kaiken lähtökohta; miten reagoimme ja keitä olemme.

”Herkät johtajat on yleensä kiinnostuneita ihmisistä. Niinku puhuttiin tossa, se empatiakyky on korkea. He on kiinnostuneita ihmisistä, he on kiinnostuneita, miten ihmiset voi siellä töissä. Kun olen valmentanut johtajia ja esihenkilöitä, niin heillä kaikilla on aina ihan vilpitön halu tulla paremmaksi esihenkilöksi. Ja siit mä ainakin olen iloinen suomalaisessa työyhteisössä, että suomalaiset esihenkilöt lähtökohtaisesti haluu olla hyviä pomoja. Mä kehotan heitä aina kysymään näiltä, niinku, työntekijöiltä, että kuinka sä haluat, että sinua johdetaan?” - Mari Valonmeri