Teamwork makes the dream work.

Johtajuuden kehittäminen muuttuvassa työelämässä

Anssi Smedlund, Ilmarisen johtava asiantuntija ja tietojohtamisen edelläkävijä, jakaa kanssamme arvokkaita neuvoja siihen, miten johtaja voi kehittää omaa osaamistaan muuttuvassa työelämässä. Johtajuus on jatkuva oppimisprosessi, joka vaatii itsetuntemusta, kykyä itsensä johtamiseen sekä hyvää huolenpitoa omasta jaksamisesta.

Johtajuuden kehittäminen ja sen merkitys

Johtajuus on koko elämän mittainen matka. Smedlundin mukaan johtajaksi voi joutua eri tilanteissa, joskus ehkä vastentahtoisesti tai sattumanvaraisesti. Jokainen voi kokeilla johtamista turvallisissa ympäristöissä, kuten taloyhtiön hallituksissa tai järjestöissä. Smedlund kannustaakin ihmisiä kokeilemaan erilaisia johtamistehtäviä löytääkseen oman suuntautumisensa johtajana.

Hän ehdottaa jopa suurten juhlien järjestämistä johtamistaitojen kehittämiseksi. Konkreettinen toiminta tarjoaa arvokasta oppimista ja antaa mahdollisuuden löytää itsestään uusia puolia.

Ei ole olemassa hyviä tai huonoja johtajia. Lähtökohtaisesti on vain ihmisiä, jotka joko haluavat tai eivät halua olla johtajia. - Anssi Smedlund

Johtamisen resurssit

Johtamistaitojen kehittämiseen on olemassa useita resursseja, kuten johtamiskursseja, kirjallisuutta ja blogeja. Johtamiskurssit tarjoavat harjoituksia ja valmiuksia haastavimpiin johtamistilanteisiin, joihin johtaja voi uransa aikana joutua. Näiden resurssien hyödyntäminen antaa arvokasta tietoa ja työkaluja johtamistaitojen kehittämiseen, ja niitä kannattaakin hyödyntää niin paljon kuin mahdollista.

Hyvän johtajan ominaisuudet

Smedlund painottaa hyvän johtajan tunnusmerkkejä. Hyvä johtaja tarvitsee vahvaa itsetuntemusta ja kykyä itsensä johtamiseen. Rehellisyys itselleen ja oman jaksamisen rajojen aikainen tunnistaminen ovat avainasemassa. Väsyneellä johtajalla ei ole juurikaan hyötyä, ja huono jaksaminen voi jopa olla haitaksi. Siksi johtajan tulee pitää huolta omasta palautumisestaan, jaksamisestaan ja mielen hyvinvoinnista.

Väsyneestä johtajasta ei ole oikeestaan mitään hyötyä - siitä voi olla jopa enemmän haittaa. Joten, johtajalle kaikesta tärkeintä on pitää huoli omasta palautumisesta, omasta jaksamisesta ja omasta hyvästä mielestä. - Anssi Smedlund

Yhteenveto

Johtajuus on matka. Sen kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii sitoutumista sekä valmiutta omien taitojen kehittämiseen. Johtajan on oltava avoin uusille kokemuksille, omattava itsetuntemusta ja oltava halukas oppimaan uutta. Johtajuuden kehittäminen ei ole tärkeää vain organisaation kannalta, vaan se tukee myös yksilön omaa hyvinvointia ja jaksamista.