Love Locks in Graz

Markkinointistrategiassa Made With Love huomataan aina

Pitkän bisnesuran tehnyt ja yrittäjänä toimiva tietokirjailija Anja Kulovesi kehottaa yrityksiä kohtaamaan asiakkaat, työntekijät ja kumppanit Aloha-hengessä. Rakkaudella ja arvostuksella tehty työ erottuu aina muista.

Markkinointistrategiassa Made With Love huomataan aina

Pitkän bisnesuran tehnyt ja yrittäjänä toimiva tietokirjailija Anja Kulovesi kehottaa yrityksiä kohtaamaan asiakkaat, työntekijät ja kumppanit Aloha-hengessä. Rakkaudella ja arvostuksella tehty työ erottuu aina muista.

Anja Kulovesi on tietokirjailija ja mentori, joka ei malta lopettaa yrittämistä edes eläkeiässä. Anja auttaa luomaan tarinallista markkinointistrategiaa palveluille ja tuotteille, sekä opastaa yrittäjiä parempiin tuloksiin. Hän on julkaissut kirjan Markkinointia rakkaudella, joka kysyy, miksi olen yrittäjä, miksi olen töissä, ja mitkä ovat meidän parhaat visiomme menestykseen.

Puhumme Anjan kanssa 3 vinkin podcastissa yrittäjyydestä, tarinallistamisesta ja elämyksen merkityksestä kaikessa markkinointistrategiassa. Hänen mukaansa Made With Love-asenne on kuin brändi, joka huomataan edukseen, ja kaikkien yritysten, työntekijöiden ja yrittäjien tulisi pyrkiä siihen - hyväksyvää Aloha-asennetta unohtamatta.

”Ehkä siinä vois ajatella myös sitä, että me ollaan niinku samalla puolella sitä tarinaa. Että mä kohtaan toisen ihmisen. Mä aina vähän vierastan sitä, että joku on myyjä ja joku on asiakasroolissa, vaikka siinä niinkun tarinan käsikirjoitus menee sillä tavalla. Mutta jotenkin ehkä kuitenkin kattois kiinnostuneena sitä ihmistä. Että jos oikeesti katsoo sellaisilla silmälaseilla, että minkälainen ihminen tulee - ja ihmisestähän voi lukea tosi paljon. (---) Et en mä lähtis mekaanisesti kattomaan, että tässä on tehtävä näin.” – Anja Kulovesi

Ole aidosti läsnä kaikissa kohtaamisissa

Vaikka kohtaaminen kestäisi asiakkaan kanssa vain minuutin, ole läsnä. Yrittäjä on erityisen tärkeää olla läsnä alati muuttuvassa tarinassa, koska muutoin saattaa herätä huomaamaan, että aiemmin toiminut juttu ei enää toimiikaan.

Mieti kohtaamisia myös sen kautta, kun olet itse ollut asiakkaana. Mistä tuli olo, että sinut huomioitiin ja kohtaamisesta jäi hyvä mieli?

Tee tarinastasi kiehtova

Mieti, missä isommassa tarinassa olet mukana itsenäsi ja yrityksenä.
Kiehtovan tarinan elementeistä tärkein on aitous. Mieti yhdessä työntekijöiden, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa yhteistä tarinaanne. Kysy paljon kysymyksiä ja keksi rohkeasti keinoja tuomaan tarinaa esiin laatikon ulkopuolelta.

Yrityksen moton pitäisi olla ohjenuora, jota katsoessa kysytään itseltä, että ollemmeko me vielä tällä polulla? Pienilläkin yrityksillä pitäisi olla motto, joka on pikakirjoitus siitä, missä tarinassa yritys on mukana.

Photo by Josh Hild / Unsplash

Arvosta yksilöitä

Tarinassa kaikilla on oma roolinsa. On tiettyjä lainalaisuuksia, joilla on mahdollista auttaa kokemaan elämyksiä, joista jää muistojälkiä. Ota ja osallista kaikki yksilöt mukaan, sillä jokainen on oman työnsä asiantuntija.

Jaa omia ideoitasi Aloha-hengessä, jossa me kaikki olemme samassa tilassa, tasa-arvoisina, hengittäen yhdessä samaan kenttään. Kukaan ei ole toista ylempänä tai alempana, vaan olemme yhtä tarinaa.

“On aika hedelmällinen jotenkin tunnistaa se semmonen laajempi konteksti. Mä varmaan opin sen aikoinaan kun mä olin  - tosiaan siihen aikaan yks maailman tunnetuimpia tavaramerkkejä Kodak  - ja mä sain olla Kodakilla ja tehdä mielenkiintoisen uran  ja oppia paljon mielenkiintoisia asioita. Ajateltiin yleisesti ottaen, että Kodak on valokuvausalan yritys. Mutta Kodak oli – ennen kuin kävi huonosti sitten – kuitenkin hyvin tämmönen tulevaisuuteen suuntautunut. Siellä oltiin niinku aika pitkällä aikataululla, pohdittiin, että mihin ollaan menossa, ja ymmärrettiin, että me ollaan muistojen tallennusbisneksessä. Ei valokuvausbisneksessä. ” – Anja Kulovesi