Small team brainstorming in a office using postits.

Tunteet vievät asiakkaan mukanaan myös markkinoinnissa

Markkinoinnin tehokkuuden kannalta on tärkeää ottaa huomioon asiakkaiden tunteet ja heidän preferenssinsä. Telian B2B markkinoinnissa työskentelevä Senior Content Manager & Virtual Lead Laura Kultaranta avaa tunteiden merkitystä markkinoinnissa ja tarjoaa arvokasta tietoa siitä, miten organisaatiot ja myyjät voivat menestyä tunnepohjaisessa markkinoinnissa.

Tunteiden merkitys markkinoinnissa

Markkinoinnissa on keskeistä huomioida asiakkaille merkitykselliset asiat, tunteet ja preferenssit. Asiakkaan tunteminen ja vastaaminen juuri hänen tarpeisiinsa on tärkeää. Tärkeiden tunteiden tunnistaminen auttaa markkinoijia välittämään viestejä, jotka resonoivat kohdeyleisön kanssa. Oivaltavuus, relevanttius kohderyhmälle, hyvät käytöstavat ja hyvä huumori ovat yleensä positiivisia tunteita, jotka ihmisissä heräävät markkinoinnin vaikutuksesta, nostaa Kultaranta.

Taidot ja valmiudet tunnepohjaisessa markkinoinnissa

Menestyäkseen tunnepohjaisessa markkinoinnissa organisaatioiden ja myyjien tulisi kehittää tiettyjä taitoja ja valmiuksia. Tärkeintä on kohderyhmän tuntemus ja sen tarpeisiin vastaaminen. Tämä edellyttää kykyä esittää oikeita kysymyksiä ja kuunnella vastauksia. Lisäksi tutkimusten tekeminen auttaa syventämään ymmärrystä asiakkaan tunteista ja tarpeista. Näiden taitojen avulla markkinoijat voivat paremmin vastata asiakkaan oikeaan tunteeseen, kun se tiedetään ja on selvitetty, Kultaranta tarkentaa.

Oivaltavuus, relevanttius kohderyhmälle, hyvät käytöstavat ja hyvä huumori ovat yleensä positiivisia tunteita, jotka ihmisissä heräävät markkinoinnin vaikutuksesta - Laura Kultaranta, Senior Content Manager & Virtual Lead, Telia

Halutun tunteen herättäminen markkinoinnissa

Tärkeää markkinoinnissa on herättää haluttu tunne tai siihen läheisesti liittyvät tunteet kohdeyleisössä. Kultaranta korostaa kuitenkin, että viestien on oltava kaikkea muuta kuin hajuttomia, mauttomia ja värittömiä. Viestien suunnittelussa on tärkeää tehdä perusteellista pohdintaa ennen niiden luomista, jotta pystytään välittämään haluttu tunne kohdeyleisölle. Virheiden sattuessa on tärkeää ottaa niistä oppia. Epäonnistumisista oppiminen ja seuraavalla kerralla paremmin tekeminen ovat avainasemassa. Jos tilanne on mennyt huonosti, rehellinen myöntäminen ja anteeksi pyytäminen ovat parhaat keinot, Kultaranta toteaa.

“Epäonnistumisista oppiminen ja seuraavalla kerralla paremmin tekeminen ovat avainasemassa. Jos tilanne on mennyt huonosti, rehellinen myöntäminen ja anteeksi pyytäminen ovat parhaat keinot” - Laura Kultaranta, Senior Content Manager & Virtual Lead, Telia


Yhteenveto

Tunteet ovat merkittäviä markkinoinnissa ja niiden huomiointi auttaa markkinointikampanjan menestykseen. Kohderyhmän tuntemus, asiakastarpeiden huomioiminen ja halutun tunteen herättäminen ovat tärkeitä tekijöitä tunnepohjaisessa markkinoinnissa onnistumiseen. Oppiminen virheistä ja jatkuvan parantamisen tavoittelu auttavat kehittämään markkinointistrategioita ja tekemään viesteistä entistä tehokkaampia. Tunteiden merkityksen ymmärtäminen ja niiden vaikutuksen hyödyntäminen voi auttaa organisaatioita ja myyjiä menestymään markkinoinnissa.