A flat lay of a storytelling workbook and notepad, with laptop.

Vaikuttavaa tarinankerrontaa videoiden avulla

Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa – ehkä video kertookin enemmän kuin tuhat sanaa ja tuhat kuvaa yhteensä?

Video on monipuolinen, kattava ja vaikuttava sisältömarkkinoinnin muoto. Videolla voidaan kertoa tarinoita sekä välittää ja herättää tunteita aivan eri tavalla kuin pelkällä tekstillä, äänellä tai kuvalla. Liikkuva kuva ja ääni muodostavat kokonaisvaltaisen ja mieleenpainuvan elämyksen tarjoavan yhdistelmän. Videoihin voidaan lisätä myös tekstiä esimerkiksi otsikoiden, lyhyiden huomioiden, pääkohtien tai ääntä tukevien tekstitysten muodossa. Video on todella konkreettinen, elävä ja vaikuttava tapa kertoa erilaisia tarinoita sekä sisällöllisesti rikkaasti että ajallisesti tehokkaasti. – Videomarkkinoinnissa ei siis tarvitse tehdä kompromisseja.

Hyvin suunniteltu videomarkkinointi on liiketoiminnallisesti kannattavaa ja tehokasta

Video on paitsi tunteisiin vetoava, myös liiketoiminnallisesti kannattava ja tehokas markkinointikeino. Videostrategian laatiminen kannattaa, ja sen osalta tulisi huomioida ainakin videon tavoite, kohderyhmä, ostoprosessin vaihe, jakelukanavat, katsojan odotettu toiminta, tarkoituksenmukainen sisältö sekä onnistumisen mittaaminen.

Kysy siis itseltäsi ainakin nämä esimerkkikysymykset ennen ryhtymistä tuumasta toimeen:

 • Onko videon tavoitteena esimerkiksi saada lisää näkyvyyttä vai kasvattaa myyntiä?

 • Onko kohderyhmänä tietyn alan kotimaiset yritykset, vai tähdätäänkö kansainvälisille vesille?

 • Onko videon tarkoitus herättää katsojan tietoisuus, saada harkitsemaan tuotteen/palvelun hankkimista, tekemään päätös vai kenties ilahduttaa katsojaa?

 • Jaetaanko videota ensisijaisesti omilla verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa vai YouTubessa?

 • Markkinoidaanko ja jaetaanko videota lisäksi uutiskirjeessä tai sosiaalisen median eri kanavissa?

 • Onko kyseessä yritystä, tuotetta vai henkilöä korostava video?

 • Onko videon tarkoituksena viihdyttää, opettaa vai inspiroida?

 • Onko video hauska vai informatiivinen – mikä on videon äänensävy?

 • Minkälaisella budjetilla video tuotetaan?

 • Mitataanko videon onnistumista myynnin kasvulla vai katsojien reaktioilla, kuten kommenteilla, tykkäyksillä ja jaoilla?


Videomarkkinointi voi olla myös kustannustehokasta, etenkin hyödyntäessäsi:

 • Sarjatuotantoa

 • Uudelleenversiointia

 • Muun sisällön rakentamista videoiden ympärille

Videota tukemaan voidaan esimerkiksi lisätä julkaisuun kiinnostusta herättäviä kuvia ja avainsanoja tai avata videon sisältöä tarkemmin aiheeseen liittyvässä blogikirjoituksessa. Lisäksi videoita ja muita sisältöjä voidaan jakaa lukuisissa eri kanavissa, kuten yrityksen verkkosivuilla, uutiskirjeissä sekä sosiaalisen median eri kanavissa.

Woolin palveluvalikoimaan kuuluvatkin paitsi videot, myös podcastit, webinaarit, livestriimaukset, artikkelit ja valokuvat. Ajatuksena on hyödyntää samaa sisältöä mahdollisimman tehokkaasti ja kattavasti erilaisissa muodoissa, jolloin siitä saadaan irti niin paljon kuin mahdollista.

Kaikki lähtee liikkeelle laadukkaasta sisällöstä ja katsojien tavoittamisesta

Kuten kaikessa sisältömarkkinoinnissa, myös videomarkkinoinnissa liikkeelle kannattaa lähteä aina sisältö edellä. Toisaalta laadukaskaan sisältö ei pääse oikeuksiinsa, mikäli sitä ei katso kukaan. Vaikka monet videot ovatkin suhteellisen lyhyitä, ei videota välttämättä laiteta pyörimään esimerkiksi mobiililaitteella, kiireessä tai hiljaisuutta vaativassa tilanteessa, ja kanavasta riippuen video saatetaan katsoa usein myös ilman ääniä. Sisältö tulisikin aina muotoilla kuhunkin kanavaan sopivaksi sekä herättää katsojan kiinnostus heti ensivilkaisulla.

Kiinnostuksen herättämiseksi kannattaa varmistaa, että jaetun videon aloituskuva, saateteksti tai muu heti näkyvillä oleva asia kiinnittää katsojien huomion saman tien. Videon visuaalisuuteen kannattaa toden teolla panostaa sekä lisätä tarvittaessa mukaan äänen mukaiset tekstitykset. Kiinnostuksen herättämällä video katsotaan todennäköisemmin saman tien – tai palataan sen pariin sopivalla hetkellä.

Videomarkkinointia kannattaa hyödyntää alusta alkaen kiinteänä osana sisältömarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta. Keskiössä on videomarkkinoinnin räätälöiminen yksilöllisesti yrityksen tarpeisiin. Parhaat videot ovat sekä viihdyttäviä, opettavia ja inspiroivia että liiketoiminnallisesti vaikuttavia – videomarkkinoinnista todellakin on moneksi!

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan ja toteutetaan juuri sinun tarpeitasi vastaava ja tavoitteisiisi sopiva videomarkkinointipaketti alusta loppuun!